Bajki pomysłowe usprawniające dziecka mowę: Kłopoty ze smokiem – Grażyna Wasilewicz

£6.10

Bajki… powstały z myślą o dzieciach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Treści utworów zostały ujęte w szerokim kontekście: zabawowym i edukacyjnym, dzięki czemu opowiadania:

– wzbudzają zainteresowanie czytelnictwem,
– bawią,
– uczą wyciągania wniosków,
– pobudzają dziecięcą wyobraźnię,
– przypominają o wartościach ludzkich,
– podnoszą zasób słownictwa,
– rozwijają umiejętność posługiwania się pełnymi zdaniami.

Teksty zostały ponadto nasycone głoskami, których wymowa sprawia dzieciom największe problemy. Są to głoski syczące – s, z, c, dz. Konsekwencją ich nieprawidłowej artykulacji jest najbardziej popularna wśród dzieci wada wymowy, zwana seplenieniem. Bajki mogą więc służyć jako element uatrakcyjniający terapię logopedyczną. Celowo skonstruowane zdania i dobrane słownictwo zmuszają dzieci w sposób zabawowy do dokładnego powtarzania, a tym samym przyczyniają się do lepszej wymowy i dykcji.

1 in stock

Description

Bajki… powstały z myślą o dzieciach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Treści utworów zostały ujęte w szerokim kontekście: zabawowym i edukacyjnym, dzięki czemu opowiadania:

– wzbudzają zainteresowanie czytelnictwem,
– bawią,
– uczą wyciągania wniosków,
– pobudzają dziecięcą wyobraźnię,
– przypominają o wartościach ludzkich,
– podnoszą zasób słownictwa,
– rozwijają umiejętność posługiwania się pełnymi zdaniami.

Teksty zostały ponadto nasycone głoskami, których wymowa sprawia dzieciom największe problemy. Są to głoski syczące – s, z, c, dz. Konsekwencją ich nieprawidłowej artykulacji jest najbardziej popularna wśród dzieci wada wymowy, zwana seplenieniem. Bajki mogą więc służyć jako element uatrakcyjniający terapię logopedyczną. Celowo skonstruowane zdania i dobrane słownictwo zmuszają dzieci w sposób zabawowy do dokładnego powtarzania, a tym samym przyczyniają się do lepszej wymowy i dykcji.

Additional information

Weight 0.229 kg